Lier mag uitkijken naar nieuw cultuurcentrum

In de krant van vrijdag kon u lezen welke investeringen het stadsbestuur volgend jaar plant. Vandaag belichten we enkele grote projecten die het schepencollege later tijdens deze legislatuur wil verwezenlijken. Een nieuw cultuurcentrum is daarbij veruit het duurste project.

De medewerkers van het speelplein Speelmicroob aan de Sluislaan mogen in 2009 een nieuwbouw verwachten. Daarvoor staat één miljoen in de meerjarenplanning. “In datzelfde jaar willen we ook de buitenschoolse kinderopvang (BKO) met een vijfde locatie uitbreiden. We onderzoeken of dit op de KTA-site aan de Predikherenlaan kan. Eens we vijf locaties hebben, bevinden de meeste scholen zich op loopafstand van een BKO-locatie, zodat ritten met grote autobussen niet meer nodig zijn. Dat is een besparing van 30.000 euro”, zegt schepen van Gezinsbeleid Maria Vekemans (CD&V/N-VA).

“De stad is ook van plan om het dienstencentrum in deelgemeente Koningshooikt verder uit te bouwen. Maar in 2010 willen we ook zo’n dienstencentrum ergens in het centrum van de stad. Daarvoor staat 500.000 euro op de meerjarenplanning”, aldus Maria Vekemans.

Wegens besparingen wordt het Timmermans-Opsomerhuis dan toch niet met een annex uitgebreid. Het museum wordt wel heringericht en zal zich nagenoeg helemaal op de figuur van Felix Timmermans focussen. In een deel van het museum komt Toerisme Lier en een vrijetijdswinkel.

“De realisatie hiervan is gepland in 2009 en geraamd op 1,14 miljoen euro”, zegt schepen van Musea Guido Van den Bogaert (CD&V/N-VA).

De meerderheidspartijen willen de huidige legislatuur met een groot project afsluiten: namelijk de bouw van een nieuw cultuurcentrum. “Bedoeling is dit in 2011 te realiseren voor zeven miljoen euro. Waar het nieuwe gebouw komt, weten we nog niet. Maar we zijn er wel van overtuigd dat het beter is om een nieuw cultureel centrum te bouwen, dan nog veel geld in het huidige te investeren”, zegt schepen van Cultuur Sophie D’Hulst. Wat er met het huidige cultuurcentrum zal gebeuren, staat evenmin vast. Bij een eventuele verkoop hoopt het schepencollege op één miljoen euro.

Chris VAN ROMPAEYMEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio