Den Brand maakt zich op voor bewoning

Het gemeentebestuur van Puurs blijft investeren in woongelegenheid. Met de verkaveling Den Brand komen er nog eens 35 bouwkavels voor jonge gezinnen bij. In het najaar van 2008 moeten de infrastructuurwerkzaamheden starten.

Voor de uitvoering van het ruimtelijke uitvoeringsplan Den Brand - een site tussen Heide, Overheide, Brandstraat en Hof-ten-Berglaan - heeft Puurs in de begroting 2008 een bedrag van 2,3 miljoen euro uitgetrokken. Met die investering kan de gemeente op dit binnenterrein ontsluitingswegen en bestrating, nutsvoorzieningen, een pleintje en groenvoorziening aanbrengen. Rondom is er dan plaats voor 35 nieuwe bouwkavels.

Samen met de aanleg van verkaveling Den Brand worden de omliggende straten Heide (volledig), Brandstraat (volledig) en Overheide (gedeeltelijk) mee heringericht. Het gaat daarbij om de installatie van een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe asfaltbestrating.

Vermoedelijk kan dit dossier in het najaar van 2008 worden gegund aan een aannemer, zodat de uitvoering dan meteen kan starten. De fasering wordt wel mee bepaald door het verloop van de andere naburige werven Molenstraat en Puurs fase 2.

PP

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio