Antwerpen richt meldpunt discriminatie op

Antwerpen richt meldpunt discriminatie op

Antwerpen richt meldpunt discriminatie op

Print
Antwerpen - Antwerpen heeft een projectdossier ingediend om een meldpunt voor discriminatie op te richten. Op termijn wil Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (sp.a) in alle dertien Vlaamse centrumsteden zo'n meldpunt oprichten.
De oprichting van de meldpunten is een onderdeel van het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. De Vlaamse overheid voorziet een beperkte financiering voor vijf proefprojecten om praktijkervaring te kunnen opbouwen. De maximale subsidie bedraagt 30.000 euro per project.

Door het projectdossier in te dienen, zegt Antwerpen zich ertoe te verbinden actief te participeren in een gemeenschappelijk overlegplatform met de andere geselecteerde lokale overheden, onder leiding van het Vlaams Minderhedencentrum (VMC).

Het platform heeft tot doel twee draaiboeken op te richten, één voor de oprichting van een meldpunt en een voor de behandeling van klachten en in de opstartfase ervaringen uit te wisselen met meldpuntmedewerkers van andere pilootgemeenten.

Uiterlijk op 1 november 2008 moet in Antwerpen met een meldpunt zijn gestart. Dat wordt ingebed in de diensten van de ombudsvrouw.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio