Oprichting Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Naast de negen bestaande expertisecentra voor dementie, ziet op 1 januari 2008 een nieuw Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het levenslicht. Het nieuwe centrum moet wetenschappelijke expertise uitbouwen, internationale ontwikkelingen op het vlak van dementie opvolgen en informatie- en vormingspakketten opmaken. Voor het centrum is 67.525 euro voorzien, meldt Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V).

Belga

Voorts moet het centrum de overheid informeren en adviseren en erover waken dat de werking in de Vlaamse regionale centra op elkaar is afgestemd en gestroomlijnd is.

De negen centra versterken het Vlaams Expertisecentrum en vullen het aan in hun concrete werking binnen de provincie waarin ze zich bevinden. Naast het in kaart brengen van de zorgnoden, zullen ze ook vormingspakketten aanbieden en vormingssessies organiseren.

Ze moeten ook zorgen voor informatiedoorstroming naar het grote publiek. Voor de negen centra heeft de regering meer dan 600.000 euro voorzien.