Giet (PS): concrete antwoorden op vragen burger

Print
De regeerverklaring van Guy Verhofstadt bevat "enkele zeer concrete antwoorden op de verwachtingen van de burger", onder meer voor lage pensioenen en inkomens, de gezondheidszorgen en maatregelen inzake energie, meende PS fractieleider Thierry Giet.
"We hebben hier in het parlement veel inspanningen geleverd om oplossingen te vinden, maar stuitten op het verzet van oranje-blauw", stelde hij.

De Franstalige socialisten hechten veel belang aan de aanhef van de regeerverklaring, waarin gesproken wordt over het wantrouwen tegenover de politiek en het onderlinge wantrouwen. "Het was nodig om dat kunnen zeggen, om er aan te kunnen werken, aldus nog Thierry Giet.

.

Nu in het nieuws