Reacties Unizo en NSZ op regeerverklaring

Print
Ondernemersorganisatie Unizo wil dat de interim-regering Verhofstadt III meer de nadruk legt op een lastenverlaging waarvan ook KMO's kunnen genieten. Zelfstandigenorganisatie NSZ pleit ook voor een gunstig ondernemersklimaat, maar stelt dat hiervoor nog een sanctionerend luik ontbreekt.
Unizo wenst een concreter engagement voor een verdere lastenverlaging, waarvan ook de KMO's kunnen genieten. De ondernemersorganisatie merkt op dat bijvoorbeeld minder lasten voor ploegenarbeid vooral de grote bedrijven ten goede komt. Vooral lage lonen wil Unizo goedkoper maken, zowel voor werkgever als werknemer. "Zo wordt aanwerven goedkoper en kan al wie wil werken en meer werken, netto meer overhouden", staat in een persbericht. Net als het VBO stelt Unizo dat een duurzame job de beste garantie is op voldoende koopkracht. De regering mag dan ook geen "paniekmaatregelen" nemen om de koopkracht aan te zwengelen. Belgen die in moeilijkheden verkeren, hebben volgens de ondernemersorganisatie wel recht op specifieke maatregelen.

Unizo vraagt ook dat er een gelijkwaardig sociaal vangnet komt voor de zelfstandigen en dat de aangekondigde aanpassingen van de pensioenen, ook geldt voor de zelfstandigenpensioenen.

NSZ
Ook zelfstandigenorganisatie NSZ dringt erop aan dat de pensioenen van zelfstandigen zouden worden verhoogd. Eerst moet de discriminatie worden weggewerkt vooraleer er gepraat kan worden over verhoging van de pensioenen in het algemeen, luidt het in een persbericht. Idem voor de gezinsbijslagen.

Het NSZ vraagt daarnaast bijzondere aandacht voor een sanctioneringsbeleid om de tewerkstellingsgraad op te krikken. Werkzoekenden zouden via een vaste dagtaak moeten worden bijgeschoold en begeleid naar een job, is het voorstel.
MEEST RECENT