Brugge heeft geen geld voor plannen Club Brugge

Print
Het stadsbestuur van Brugge heeft geen financiële middelen om het Jan Breydelstadion uit te breiden of om de gevolgen van de bouw van een nieuw voetbalstadion met winkelcentrum in Loppem te betalen. Tot die conclusie kwam het schepencollege vrijdag op basis van een reeks studies door diverse stadsdiensten.
Club Brugge en Uplace willen in Loppem een nieuwe voetbaltempel met 40.000 zitjes en een winkelcentrum bouwen. Brugge, die eigenaar is van het Jan Breydelstadion, liet onderzoeken of dat stadion kan worden uitgebreid. Geen van beide scenario?s zijn echter financieel haalbaar voor de stadskas. Daarom gaat het stadsbestuur een gespreksronde starten met de Vlaamse Regering, de beide Brugse voetbalverenigingen en de gemeentebesturen van Zedelgem en Oostkamp.

Brugge liet na het ontwerp van de Vlaamse Bouwmeester over diverse gevolgen van beide dossiers de gevolgen onderzoeken door de eigen stadsdiensten. Het gaat ondermeer om de politie, de mobiliteitscel, de dienst locale economie, de sportdienst, enz. Vrijdag nam het schepencollege kennis van de inventaris van de problemen die aan elk project zijn verbonden. Die problemen zijn volgens het stadsbestuur zeer uiteenlopend. In beide gevallen ontbreekt het Brugge aan de nodige middelen om ze op te lossen. Brugge heeft in haar beleidsplan 2007-2013 geen financiële ruimte voorzien voor het voetbalplan.
Nu in het nieuws