FDF kaart taalregeling Zaventem bij Europa aan

FDF kaart taalregeling Zaventem bij Europa aan

FDF kaart taalregeling Zaventem bij Europa aan

Print
Het FDF gaat in januari aan Europa een dossier overmaken dat bewijs bevat over de "duidelijke minachting van de Vlaamse autoriteiten voor de Europese waarden". Dat maakt de partij vrijdag bekend in een mededeling.
FDF-voorzitter Olivier Maingain, neemt "met voldoening" kennis van de beslissing van de Europese Commissie. Die heeft contact met de Belgische overheid omdat ze wil onderzoeken of de taalvereisten die bij de verkoop van gemeentelijke gronden in Zaventem worden ingevoerd, conform zijn met de Europese wetgeving.

Maingain heeft het over "nieuwe discriminerende regelingen van de Vlaamse autoriteiten" en noemt de bezorgdheid van de Europese Unie "terecht".

Volgens de FDF-voorzitter tast de politiek van de Vlaamse regering en bepaalde gemeenten in de Brusselse rand de waarden van tolerantie en respect voor de linguïstische en culturele diversiteit aan die Europa uitdraagt. Maingain zegt dat Europeanen die in België wonen meer en meer hun verbazing, of zelfs afkeuring, uitdrukken ten opzichte van dergelijke politiek.

In de loop van januari gaat het FDF aan de verschillende Europese politieke verantwoordelijken een dossier overmaken dat bewijs bevat van de minachting van de Vlaamse politieke autoriteiten voor de Europese waarden, luidt het voorts in de mededeling.

Het dossier zal ook onder meer gewag maken van: de weigering om drie burgemeesters te benoemen in de Brusselse rand; de weigering van het Vlaamse parlement om de kaderconventie goed te keuren over de bescherming van nationale minderheden; de weigering om gevolg te geven aan de resoluties van de Raad van Europa; het gemeentereglement van Hoeilaart, dat kennis van het Nederlands vraagt voor de aankoop van woningen; de administratieve boetes voor mensen die niet voldoen aan de taaleisen van het Vlaams decreet rond integratie.

Ter conclusie wil de FDF-voorzitter dat het pact voor de hernieuwde federale Belgische staat, zoals aangekondigd door premier Guy Verhofstadt, zich laat inspireren door de democratische Europese waarden van de Europese Unie en dat alle gemeenten van het land de arbitrage van de Europese instellingen aanvaarden, die de bewakers zijn van de rechten van de mens en de rechten van de minderheden.
MEEST RECENT