Opluchting overheerst bij cdH

Print
In deze ongebruikelijke situatie was het belangrijk de thema's op te sommen waarvoor dringende maatregelen noodzakelijk zijn, verklaarde cdH-fractieleider in de Kamer, Melchior Wathelet. Hij toonde zich opgelucht dat er een regering is.
R> "Er is uiteindelijk een oplossing, een goede samenvatting van de uitdagingen, die perspectieven openen voor de toekomst", aldus nog Wathelet die tevreden was over de oproep van Verhofstadt tot dialoog en respect.

cdH-voorzitster Joëlle Milquet benadrukte de noodzaak van een regering, "om te antwoorden op, zoals dat vandaag het geval is, het risico op een terroristische dreiging".

De enige cdH-minister en oud-vakbondsleider Josly Piette zei "realist" te willen blijven en onthield zich van grote verklaringen.

"We moeten nu uitvoeren wat de sociale partners zijn overeengekomen, maar ook wat overeengekomen is in het Generatiepact, vooral wat betreft de pensioenen en het brugpensioen vanaf 58 jaar, maar ook wat de deeltijdse arbeid betreft", verklaarde hij.
Nu in het nieuws