VBO: "Begroting en vertrouwensherstel prioritair"

Print
Werkgeversorganisatie VBO roept de interim-regering Verhofstadt III op om zo snel mogelijk het vertrouwen van binnen- en buitenlandse investeerders te herstellen. Dat kan door de notionele intrestaftrek te promoten. Ook de opmaak van een begroting voor 2008, met een overschot zo dicht mogelijk bij de 0,5 procent doelstelling, is voor het VBO prioritair.
Het VBO herhaalde tevens zijn pleidooi voor verdere lastenverlagingen en een soepeler werking van de arbeidsmarkt, om de concurrentiekracht van de bedrijven te vrijwaren en hen toe te laten meer jobs te creëren. "In verband met de koopkracht mag de regering geen ondoordachte beslissingen nemen waarvan de factuur hoog kan oplopen. Meer werk is de beste koopkrachtgarantie", staat in het persbericht.

Een verlaging van de lasten kan budgettair door de overheidsuitgaven strikt te beheren: dus een groeinorm van maximum 2,8 procent in de gezondheidszorg en een efficiëntere overheid met minder ambtenaren.

De werkgeversorganisatie vraagt daarnaast nog aandacht voor het dossier van hernieuwbare energie en CO2-uitstoot, waarvoor de Europese Commissie begin volgend jaar de inspanningen die elk land vanaf 2012 moet doen, vastlegt. "Ons land dreigt er bekaaid van af te komen (...) de regering moet daarom alle zeilen bijzetten", adviseert het VBO.
Nu in het nieuws