Vakbonden willen klemtoon op koopkracht

Print
Naar aanleiding van de installatie van de interim-regering Verhofstadt III herhaalden de vakbonden vrijdag hun pleidooi voor maatregelen om de koopkracht van de mensen te beschermen.
Zo willen ze dat het welvaartsvast maken van pensioenen onmiddellijk merkbaar zou zijn in de maandelijkse bedragen. Ze vragen ook een inhaalbeweging voor de vervangingsinkomens en de kinderbijslag. Ook moet de regering de stijging van de energieprijzen afremmen, bijvoorbeeld door de uitbreiding van het stookoliefonds. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van ABVV en ACV.

De voorbije maanden trokken de bonden al herhaaldelijk aan de alarmbel over de stijgende levensduurte voor de Belg. Brandstoffen en voedselprijzen gingen de laatste maanden fors de hoogte in, wat weerspiegelt wordt in een inflatie van meer dan 3 procent in december. Daartegenover staat het maandenlang uitblijven van een regering die maatregelen zou kunnen nemen om de impact te verzachten. Op 15 december werd in Brussel betoogd voor de koopkracht. Tienduizenden manifestanten daagden op.

Vrijdag werd de interim-regering geïnstalleerd en de vakbonden zetten hun eisenpakket nog eens op een rijtje. Koopkracht en solidariteit staan daarbij centraal.

ACV en ABVV vragen dat er tegenover de beloofde lastenverlagingen (minder lasten op ploegenarbeid en onderzoekspersoneel) een "minstens gelijk" budget wordt voorzien voor het verhogen van pensioenen, alle vervangingsinkomens en kinderbijslag. De beloofde welvaartsvastheid zou de gepensioneerde onmiddellijk in zijn maandafrekening moeten zien. Ook de index moet worden gevrijwaard.

Tegenover de hogere energieprijzen vragen de vakbonden de uitbreiding van het stookoliefonds, de automatische toekenning van het sociaal tarief en het toegankelijk maken van energiebesparende maatregelen voor iedereen. De budgettaire middelen hiervoor kunnen worden gevonden in het afromen van de superwinsten van de energiebedrijven.

De lasten op de lonen moeten volgens de vakbonden worden verlaagd. Maar die op de vermogens verhoogd. Ook kantten ze zich tegen een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting -zoals gevraagd door de werkgevers- en vragen ze een dringende evaluatie van de notionele interestaftrek.

Voor wat de arbeidsmarkt betreft, vragen de vakbonden meer zekerheid voor werknemers in flexibele contracten (uitzendarbeid) en een grondige evaluatie van het activeringsbeleid. ACV en ABVV zeggen ook de vorming van een definitieve regering tegen 23 maart met argusogen te zullen volgen. De bedoeling is dat die regering Leterme I een staatshervorming zal realiseren. De vakbonden vragen daarbij de vrijwaring van essentiële, federale solidariteitsmechanismen (sociale zekerheid, nationale cao's). Ze willen ook meer geld voor het federale niveau, dat het grootste deel van de vergrijzingskost moet betalen. Ook doen ze een oproep tot dialoog met de sociale partners.
MEEST RECENT