Verhofstadt strijdt tegen wantrouwen

Verhofstadt strijdt tegen wantrouwen

Verhofstadt strijdt tegen wantrouwen

Print
De interim-regering wil in de eerste plaats opnieuw ruimte scheppen voor dialoog en het groeiend gevoel van wantrouwen een halt toe roepen. Dat wantrouwen dreigt immers te hypothekeren wat de voorbije 15 jaar werd opgebouwd.
Dat heeft premier Guy Verhofstadt vrijdag in de Kamer gezegd tijdens zijn regeerverklaring.

De eerste minister legde zoals voorzien in het halfrond van de Kamer de regeerverklaring af van de kersverse interim-regering. Die bestaat langs Franstalige kant uit een klassieke tripartite en langs Vlaamse kant uit de oranje-blauwe partijen.

Aangezien de regering maar drie maanden te leven heeft, werkte de premier een beperkt 10-puntenprogramma uit, met vooral aandacht voor het opkrikken van de koopkracht van de consument en het opstellen van een begroting 2008.

Verhofstadt benadrukte tijdens zijn speech vooral dat na zes maanden van crisis en wantrouwen eerst en vooral opnieuw vertrouwen moet worden gecreëerd.

Wantrouwen

"Wantrouwen is het slechtste wat de politiek kan overkomen. Wantrouwen dreigt immers te hypothekeren wat we de voorbije 15 jaar allemaal samen hebben opgebouwd", stelde de eerste minister, die onder meer verwees naar de sanering van de overheidsfinanciën, de daling van de schuldberg en de creatie van welvaart. "Dit verloren laten gaan, zou onverantwoord zijn. Het is daarom tijd om vooruit te gaan. Tijd om het vertrouwen te herstellen", luidde het.

Op het einde van zijn toespraak ging de premier op dezelfde weg verder, met een oproep om de dialoog te herstellen.

Oplossingen zonder bloedvergieten

"Sinds het ontstaan van ons land zijn wij er steeds in geslaagd om ieder conflict, iedere tegenstelling en ieder debat uit te klaren. Zonder bloedvergieten, zonder blijvende littekens en zonder rancune. Dit is de aanpak waarvoor de wereld ons steeds heeft benijd. En dit is de aanpak waarop ons land moet doorgaan."

"Natuurlijk is ons land niet immuun voor botsingen van ideeën, waarden of culturen (...) Maar wanneer deze botsingen een bevolking ontredderen, haar verzwakken en zelfs dreigen te verlammen, moeten we voor de weg kiezen die altijd al het fundament is geweest van onze welvaart: de weg van de dialoog", klonk het.

Die dialoog moet volgens Verhofstadt leiden tot een grondig debat over onze instellingen en staatsstructuren. Dat is onafwendbaar, "net zoals het voor iedereen duidelijk is dat de uitkomst van dit debat er een moet zijn die de welvaart van dit land en het welzijn van al haar inwoners kan dienen en versterken".

Na de speech weerklonk luid applaus op de liberale banken en bij PS. De CD&V-kamerleden waren duidelijk veel minder enthousiast, de N-VA'ers al helemaal niet.
Nu in het nieuws