Antwerps provinciebestuur start studie fietsroutes woon-werkverkeer

Print
Antwerpen - Het provinciebestuur van Antwerpen start een groot onderzoek naar de uitwerking van vijf functionele fietsroutes in de provincie. Antwerpen heeft al een uitgebreid vrijetijdsfietsroutenetwerk, maar wil nu ook zo'n uitgestippeld netwerk voor 'woon-werkverkeer' zodat fietsen naar het werk aantrekkelijker wordt.

De deputatie gaf groen licht voor de studie die het ideale tracé moet onderzoeken voor de vijf fietsroutes. Het gaat onder meer om routes langs het Albertkanaal, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Brussel-Willebroek, de fietsroute langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen en de alternatieve fietsroute langsheen de antitankgracht tussen Stabroek en Brasschaat.

Momenteel werkt de provincie aan routes langs de spoorlijn Antwerpen-Mechelen en Antwerpen-Essen, eerder werden de hoofdroutes rond de Antwerpse ring en de spoorlijn Lint-Lier al gerealiseerd, maar van sommige fietsroutes op het netwerk is er geen duidelijkheid over het juiste tracé. Vooral langs spoorlijnen en kanalen is het onduidelijk aan welke zijde van het spoor of waterloop de fietspaden best worden aangelegd.

De studie omvat een inventarisatie met terreinonderzoek, het in kaart brengen van de bestaande toestand, overleg met de gemeenten, NMBS en beheerders van de waterlopen en een eerste keuze voor het tracé. Ze kost ongeveer 78.000 euro. Daarna wordt de haalbaarheid bekeken en de aanleg van de fietspaden geraamd

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio