Dalende trend uitzendsector bevestigd in november

Print
De activiteit van de uitzendsector daalt in november. Dat is een bevestiging van de trend die in oktober opdook. Toen was er voor het eerst in lange tijd een daling van de activiteit. Reden is de vertraging van de economie.
Het aantal gepresteerde uren in de uitzendsector daalde in november met 1,47 pct tegenover oktober. Voor de arbeiders bedroeg de daling 2,90 pct, het aantal uren in het bediendensegment nam toe met 0,84 pct.

In vergelijking met november vorig jaar is er een een status-quo van de uitzendactiviteit (+0,19 pct). Het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment ging achteruit met 4,85 pct, het bediendensegment liet een vooruitgang optekenen met 9,74 pct.

Paul Verschueren, directeur van de economische dienst van Federgon, ziet hetzelfde beeld als oktober. "De bedienden doen het nog altijd goed, voor de arbeiders is er een daling". De cijfers liggen in lijn met het ondernemersvetrouwen dat achteruit gaat. De cijfers duiden op een vertraging van de economie. Overigens speelt er ook een ander element: november telde wegens een brugdag dit maal minder werkende dagen.

Dramatisch zijn de cijfers niet. De Federgonindex, die het niveau in de sector weergeeft, staat op 251,24 punten, het niveau van juli vorig jaar.

Het voorbije jaar zal volgens Verschueren een positief jaar zijn voor de uitzensector. "Geen grand cru zoals de voorbije jaren, maar nog steeds een goed jaar".
Nu in het nieuws