Artsen en mutualiteiten akkoord over honoraria

Print
Artsenvertegenwoordigers en ziekenfondsen zijn het donderdagavond unaniem eens geraakt over de artsenhonoraria voor volgend jaar.
Afgelopen maandagnacht gingen de onderhandelaars na urenlang vergaderen nog zonder akkoord uiteen. Struikelblok bleek toen de vraag van de huisartsen naar een hoger ereloon voor raadplegingen na 18.00 uur. De ziekenfondsen zagen zo'n systeem eerder zitten in het kader van een georganiseerde wachtdienst.

De onderhandelaars raakten het donderdag eens over een tweeledig compromisvoorstel. Dat houdt in dat huisartsen die beschikken over een avondconsultatie en die dat melden aan de lokale wachtdiensten, vanaf juli 2008 na 18.00 uur 2 euro extra mogen aanrekenen. Belangrijk is wel dat voor patiënten die hun globaal medisch dossier bij die huisarts hebben, die 2 euro wordt terugbetaald.

Ook is het zo dat men de wachtdiensten die nu bestaan na 20.00 uur en daar een vergoeding voor krijgen, zou willen uitbreiden naar 19.00 uur. Dat vergt echter tijd. Vandaar dat een en ander zou gebeuren in een experimentele fase met een evaluatie na een jaar.

.

Nu in het nieuws