Ook cdH keurt deelname interim-regering goed

Print
Op de uitgebreide algemene raad van de cdH is donderdagavond unaniem, met uitzondering van één onthouding, de deelname van de partij aan de interim-regering goedgekeurd.
CdH-voorzitster kon op de bijeenkomst op heel wat bijval rekenen. Ze blikte nog eens terug op de voorbije crisismaanden vooraleer de deelname aan de regering te verdedigen. "Het is voor madame non niet makkelijk, maar ik vraag jullie toch ja te zeggen", besloot ze haar toespraak.

Milquet benadrukte dat de partij in de regering goed vertegenwoordigd zal worden door Josly Piette, iemand die volgens haar niet alleen respect afdwingt in vakbondskringen, maar ook bij de werkgevers. De partijvoorzitster wees er tevens op dat de voorbije maanden in niet-communautaire zaken goede menselijke contacten zijn opgebouwd met CD&V.

Milquet zei ervan overtuigd te zijn dat de maanden van crisis de communautaire spanningen hebben verminderd. Het noorden van het land is er zich volgens haar bewust van geworden dat er ergens een grens bestaat en dat de Franstaligen niet bereid zijn om het even wat te aanvaarden.

Vooraleer de cdH-voorzitster aan het woord kwam, warmde ondervoorzitter en Waals vice-minister-president André Antoine de zaal met een reeks grappen op. Hij beklemtoonde dat het cdH in de deelstaatregeringen werk maakt van het herstel van Wallonië en Brussel en dat dit de beste manier is om de federale staat te verdedigen. Het cdH is en blijft een overtuigd verdediger van het eenheidsfederalisme, waarbij niet geraakt wordt aan de interpersoonlijke solidariteit en fiscale concurrentie geen plaats heeft. Volgens Antoine was het zijn partij niet om de postjes te doen.

Uiteindelijk zette de uitgebreide algemene raad vrijwel unaniem (er was één onthouding) het licht op groen voor regeringsdeelname. Tegelijkertijd kregen Milquet en Josly Piette het vertrouwen van de cdH-militanten. De twee kregen een staande ovatie.
MEEST RECENT