Senaat keurt discriminatie levensverzekering goed

Print
Vrijdag even voor 1 uur heeft de Senaat het wetsontwerp over de discriminatie van vrouwen en mannen voor levensverzekeringen dan toch goedgekeurd met 36 stemmen tegen 16 (socialisten en groenen).
De tegenstanders van de tekst bleven bij hun standpunt dat de termijn die door de Europese Unie was voorzien voor het vragen van een uitzondering verlopen was, maar bij de voorstanders beweerde men het tegendeel.

"Het is de datum van de zitting die telt. We hebben gestemd tijdens de zitting van 20 december en dus vallen we nog binnen de termijnen", stelde Marc Verwilghen, Open Vld-senator maar nog steeds uittredend Economieminister en dus het bevoegde regeringslid.

De Senaat zette voorts nog het licht op groen voor een serie teksten die eerder door de Kamer waren goedgekeurd. Ook de dotatie van de Senaat en de begrotingsvooruitzichten voor 2008 kregen het fiat met 46 stemmen voor en zes onthoudingen van Vlaams Belang, Lijst Dedecker en FN.
MEEST RECENT