Sociale onrust in ZNA-ziekenhuizen

Antwerpen - Er heerst sociale onrust bij het personeel van ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen). Volgens de vakbonden heeft de ZNA-directie de extra legale voordelen die vermeld staan in het sociaal akkoord, afgeschaft. “Hiermee blazen ze het sociaal akkoord en de eraan gekoppelde sociale vrede op. Die houding getuigt niet van een personeelsvriendelijke reflex”, zegt Karl De Jongh namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Verder weigert ZNA, volgens de vakbonden, het federaal non-profit akkoord volledig uit te voeren voor zijn statutair personeel. “Het gaat om de 3.000 personeelsleden die in 2004 van het OCMW zijn gedetacheerd naar ZNA. “De ZNA- directie zegt dat er geen financiering is vanuit de overheid. Maar uit een omzendbrief blijkt het
tegenovergestelde.”
PVdP
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio