Hemiksem halveert algemene belasting

Hemiksem - Het gemeentebestuur van Hemiksem verlaagt in 2008 de algemene belasting met de helft, 25 euro voor gezinnen en 12,5 euro voor alleenstaanden. Aan de andere kant wordt met de invoering van het diftarsysteem in het containerpark een aantal fracties wel betalend.

De financiële situatie begint in Hemiksem er stilaan weer iets beter uit te zien. Op het eigen dienstjaar wordt een overschot genoteerd. Dat komt onder meer omdat de dotatie van het OCMW flink is gedaald. Dat moet eerst de spaarpot aanspreken die de voorbije jaren is gegroeid.

De gezondere situatie maakt ook dat het gemeentebestuur de belastingen en retributies op hetzelfde niveau kan houden. De aanvullende personenbelasting blijft op 7,8 procent, de opcentiemen op de onroerende voorheffing 1.450. De algemene belasting wordt gehalveerd.

Vanaf 15 januari wordt in het containerpark wel het diftarsysteem ingevoerd met een systeem van jetons. Tuinafval van meer dan een halve kubieke meter, piepschuim, grof vuil (brandbaar en onbrandbaar), bouw- en sloopafval, hout en vlak glas worden betalend.

Naargelang de hoeveelheid is een aantal jetons vereist. Een jeton kost drie euro. Een aantal fracties als papier, karton, metaal, wit en gekleurd glas en elektronische toestellen blijft gratis.

Wat investeringen betreft, staan in 2008 geen grootse projecten geprogrammeerd. Het gaat vooral om wegwerkzaamheden.

BaR
Belangrijkste investeringen
Aankoop ladderwagen brandweer 480.000 euro
Asfaltering straten 170.000 euro
Herprofilering deel Heiligstraat 170.000 euro
Vernieuwen dak KV Hemiksem 37.000 euro
Vernieuwen dak zwembad 32.000 euro
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio