Stad wil minder personeel

Lier - De gemeenteraad heeft het budget 2008 goedgekeurd. Omdat bij de opstelling van het voorontwerp bleek dat de uitgaven de ontvangsten zouden overtreffen, heeft het schepencollege voor ongeveer 1,8 miljoen euro aan uitgaven gepland. Zo blijft er toch nog voldoende financiële ruimte voor nieuwe initiatieven en noodzakelijke investeringen.

Ook de komende jaren moet er bespaard worden. “Daarom voorzien we in deze begroting de middelen voor een organisatiestudie en -begeleiding. Die moet de knelpunten van de huidige werking blootleggen en verbeteren, zodat de diensten efficiënter gaan werken. Er wordt nu immers te veel naast elkaar gewerkt. Ook de nauwere samenwerking tussen stad en OCMW is aan de orde. Het gezamenlijk magazijn is de eerste stap, maar andere synergieën moeten volgen. Beide initiatieven moeten tot een afslanking van het personeel leiden”, zegt burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld).

Het budget 2008 sluit op de gewone dienst af met een negatief saldo van bijna 1,9 miljoen euro. Dankzij het resultaat van de vorige dienstjaren zorgt dit alsnog voor een positief algemeen begrotingsresultaat van bijna
15,6 miljoen euro. In het meerjarenplan raamt de stad het algemeen begrotingsresultaat in 2012 nog maar op vier miljoen euro. Op de buitengewone dienst bedraagt het algemeen begrotingsresultaat één miljoen euro. De geplande investeringen bedragen 28 miljoen euro.
Bij de stemming onthielden de onafhankelijke raadsleden Tersago en Boschmans zich, terwijl het Vlaams Belang tegenstemde.

Chris VAN ROMPAEY
Top tien investeringen in 2008 (in euro)
Nieuw stadsmagazijn 4.500.000
Ontsluiting station 4.000.000
Heraanleg Grote Markt 3.000.000
Herwaardering wijk Looks 1.860.000
Aanpassing CC Vredeberg 1.200.000
Heraanleg Sander de Vosstraat 1.180.000
Fietspad Aarschotsesteenweg 900.000
Renovatie Sint-Gummaruskerk 750.000
Cafetaria Den Bril 600.000
Heraanleg Kapucijnenvest 495.500
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio