De tien punten van het regeerakkoord

Het regeerakkoord waarover de vijf formaties van Verhofstadt III (CD&V, Open Vld, MR, PS en cdH) het eens geraakte, bestaat uit tien punten. Zo werd donderdag in de rand van de toetredingscongressen vernomen.

Belga

De interim-regering zal in de eerste plaats de begroting 2008 moeten uitwerken.

Daarnaast dient ze de koopkracht van de burgers te beschermen door enerzijds de uitkeringen op te trekken en anderzijds de lasten te verlagen.

Een derde aandachtspunt zijn de ondernemingen, die meer zuurstof moeten krijgen, onder meer door de lasten op ploegenarbeid verder te verlagen.

Daarnaast moet ook de arbeidsmarkt verbeterd worden met maatregelen zoals de activering van de werkzoekenden.

Voorts wil de regering de kwaliteit van de gezondheidszorg waarborgen.

In het hoofdstuk klimaat en energie wordt gepleit voor meer concurrentie op de energiemarkt en het naleven van het Kyoto-akkoord.

Inzake mobiliteit wil de interim-regering onder meer een nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS opstellen.

Het regeerakkoord voorziet ook in een verdere modernisering van de overheidsdiensten met daarin bijzondere aandacht voor een permanente dienstverlening.

Het veiligheidsbeleid spitst zich toe op de problematiek van de gevangenissen en het uitwerken van een nationaal veiligheidsplan.

Tenslotte is er nog een internationaal hoofdstuk waarin een snelle ratificatie van het Verdrag van Lissabon voorzien is.