Protest Antwerps stadspersoneel: verder overleg eind januari

De drie vakbonden die het Antwerpse stadspersoneel vertegenwoordigen, zitten eind januari weer rond de tafel met personeelsschepen Marc Van Peel (CD&V) om het probleem rond de arbeidsduurherverdeling in de Scheldestad te bespreken. Dat is tijdens een bijeenkomst tussen de vier partijen donderdag overeengekomen.

Belga

Tot dan gaat het socialistische ACOD geen actie meer voeren. De liberale VSOA heeft vrijdag een ledenvergadering. Afhankelijk van het geduld van de achterban wachten zij ook het verdere overleg op 29 januari af. De christelijke CCOD had eerder al beslist zijn leden niet op te roepen tot staking.

Door de arbeidsduurverdeling van de Antwerpse ambtenaren en OCMW-personeelsleden wordt onder meer hun middagpauze niet meer uitbetaald. Dat wil zeggen meer werken voor hetzelfde geld. De princiepsbeslissing zorgde de voorbije weken al voor meerdere acties vanuit het vakbondsfront, maar schepen Van Peel houdt voet bij stuk en wil onder geen beding naar de oude regeling terug. Wel is er eventueel ruimte voor andere tegemoetkomingen.

Donderdag is tijdens het overleg tussen de bonden en de schepen enkel een planning opgemaakt en is het probleem niet ten gronde besproken. Half januari krijgen de bonden de herwerkte arbeidsduurherverdeling op papier. De volgende stap is het concreet herwerken van de verschillende uurroosters na een paar interne audits van de verschillende stadsafdelingen.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio