Bespreking Senaat duurt nog voort, stemmingen vanaf 23 uur

Even na 18 uur werd in de Senaat gestemd over een aantal punten die reeds werden afgewerkt, over integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor zelfstandigen en over de datum van inwerkingtreding van de wet over de vergoeding van schade bij een medische ingreep. Beide ontwerpen werden zonder tegenstemmen aanvaard.

Belga

Daarop werd het vervolg van de agenda afgewerkt. De algemene bespreking van het ontwerp over de bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden was om 18.30 uur nog steeds niet afgerond.

De zitting gebeurde voor een bijna leeg halfrond, aangezien de partijen van de toekomstige "overgangsmeerderheid" op MR na, hun toetredingscongressen houden.

Vanaf 23 uur wordt er gestemd over de rest van de agendapunten, althans indien er voldoende senatoren aanwezig zijn.