Premier en ministers leggen vrijdag om 10 uur de eed af

Vrijdagmorgen om 10.00 uur leggen premier Guy Verhofstadt en de andere ministers op het paleis van Laken de eed af. Op de middag trekken ze voor de eerste keer naar de Wetstraat 16 voor een ministerraad.

Belga

Na de eedaflegging wordt op de trappen van het paleis om 11.00 uur de traditionele familiefoto genomen. Nadien gebeurt voor het parlement hetzelfde.

Om 12.00 uur gaat dan de eerste ministerraad van de interim-regering van start. Op de agenda staat de regeerverklaring van Verhofstadt, die de bewindsploeg officieel moet goedkeuren. De verklaring in de Kamer begint om 14.30 uur. Een half uur later wordt dat nog eens overgedaan in de Senaat.