Premier Verhofstadt legt zelf voorstel op tafel van Groep van Twaalf

Premier Guy Verhofstadt gaat de Groep van Twaalf, die zich moet buigen over een staatshervorming, begin januari een communautair voorstel overhandigen. Tegen Pasen moeten de contouren van die staatshervorming al duidelijk zijn. Dan - en niet later - geeft hij de fakkel door aan CD&V-boegbeeld Yves Leterme.

Belga

De eerste minister legt vrijdagnamiddag in Kamer en Senaat de regeerverklaring af van de interim-ploeg die hij op de been heeft gebracht. Het gaat om een tienpuntenprogramma met dringende maatregelen. Aangezien de bewindsploeg maar drie maanden aanblijft, moeten geen grote hervormingen worden verwacht. De premier gaat wel aangeven welke de begrotingsdoelstelling zal zijn en welke inspanning daarvoor zal moeten geleverd.

Op de Wetstraat 16 luidt het uitdrukkelijk dat Verhofstadt op Pasen echt de deur achter zich dichttrekt. 23 maart zal ook 23 maart zijn, luidt het. Tegen dan dient een sociaal-economisch programma en een voorstel van staatshervorming op tafel te liggen.

Verhofstadt gaat zelf de werking van de Groep van 12 op gang trekken. Wie erin gaat zetelen, maakt de premier zondag tijdens het kamerdebat over de regeerverklaring bekend. Het moet in elk geval een groep van hoog niveau zijn. Dat is een eerste voorwaarde om te slagen, klinkt het.

Tweede voorwaarde is dat het pad verlaten wordt van de menu's en de discussie over wat nu wel en wat nu niet mag worden besproken. De discussie moet meteen van start kunnen gaan, op basis van een voorstel.

Daarom gaat Verhofstadt begin januari zelf een voorstel op tafel leggen van de Groep van 12, die zal worden voorgezeten door de minister van Institutionele Hervormingen in spe Yves Leterme. Het gaat om een persoonlijk voorstel met de krachtlijnen van een staatshervorming. De eerste minister is bijna klaar met de tekst, die deel zal uitmaken van het rapport dat hij aan de koning gaat overmaken.

In de Wetstraat 16 luidt het dat de geest van het voorstel overeenstemt met de toespraak die de premier begin januari aflegde voor de gestelde lichamen. Verhofstadt pleitte toen voor een staatshervorming, met meer financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten, een oplossing voor de spanningen in de rand rond Brussel en de versnippering van de bevoegdheden, meer samenwerking tussen de deelstaten, het behoud van de federale solidariteit en een versterking van de "federatieve instrumenten". Verhofstadt is zelf geen lid van de Groep van 12, maar kan altijd geroepen worden om vergaderingen bij te wonen.

Hoedanook moeten de contouren van de staatshervorming tegen Pasen duidelijk zijn. Alles moet dan uitmonden in een "pact voor een vernieuwde federale staat". Tegen 23 maart zou Yves Leterme dan aangesteld worden tot formateur voor de definitieve regering.

Verhofstadt is er ondertussen van overtuigd dat het nu zaak is om vertrouwen en een ploeggeest te creëren tussen de verschillende regeringspartijen. Dat het de voorbije weken zo moeilijk was om een oplossing te forceren, is volgens de 16 grotendeels te wijten aan slechte relaties tussen de partijen en de toppolitici. Er was een mentale omslag nodig, luidt het.