Flahaut vraagt De Crem om hervormingen Defensie niet om te keren

André Flahaut (PS), aftredend minister van Defensie, heeft donderdag een afscheidsbrief geschreven aan de ongeveer 40.000 medewerkers van zijn departement. In de brief roept hij ook zijn opvolger - waarschijnlijk CD&V-er Pieter De Crem - op om de hervormingen niet teniet te doen. "De veranderingen en vooruitgang die we gemaakt hebben teniet doen, zou een grove vergissing zijn", staat er.

Belga

"De regering waar niemand meer in geloofde, is er dan toch gekomen. Laten we hopen dat het lange wachten de moeite waard was... de toekomst zal het uitwijzen", begint de brief.

Flahaut zegt op vrijdag de sleutels van het politieke bestuur van zijn departement aan de volgende minister van Defensie over te maken. Zijn opvolger wordt hoogstwaarschijnlijk Pieter De Crem van CD&V. Flahaut blikt tevreden terug op acht jaar beleid.

"De 3.085 dagen om precies te zijn, hebben ons in staat gesteld om van een logge, archaïsche machine een moderne en sterke structuur te maken, opgewassen tegen de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw."

Volgens Flahaut werd er onder zijn beleid meer geïnvesteerd dat de kwarteeuw daarvoor. "Parallel met deze intensieve modernisering, hebben we ook het imago van Defensie drastisch veranderd (...). De burger heeft meer respect voor het personeel van Defensie dan tien à vijftien jaar geleden."

Flahaut waarschuwt zijn opvolger om de hervormingen niet teniet te doen. Als parlementair zal hij "erover waken dat de vooruitgang goed wordt voortgezet, zowel op het sociale niveau als op het niveau van investeringen en welzijn en de veiligheid van het personeel".

Flahaut verwijst in zijn brief ook naar de kritiek die hem herhaaldelijk te beurt viel, onder meer vanwege De Crem en het Vlaams Belang. "Ik ben persoonlijk het doelwit geweest van gratuite kritieken en beschuldigingen van bepaalde leden van de oppositie, van wie er enkelen vanaf morgen mee aan de macht zullen zijn. We zullen zien of diegenen die ons voorheen de les spelden, de taak zullen aankunnen. De tijd zal het uitwijzen...".