Test-Aankoop stelt Ethias in gebreke na verhoging premie

Consumentenorganisatie Test-Aankoop stelt verzekeringsmaatschappij Ethias in gebreke. De organisatie eist een communicatiestop en een rechtzetting van de aankondiging van de verhoging van de premie voor de hospitalisatieverzekering. Dat heeft Test-Aankoop donderdag aangekondigd.

Belga

Test-Aankoop heeft van verschillende leden een kopie gekregen van een brief waarin Ethias een verhoging van de hospitalisatieverzekering aankondigt op basis van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.

"Het argument van de antidiscriminatiewet is misleidend voor de consument", stelt Test-Aankoop. "Ethias stuurt een brief naar haar klanten op het ogenblik dat de wet nog ter discussie is in het parlement, voorbarig dus". Bovendien is volgens de consumentenorganisatie niet aangetoond dat de antidiscriminatiewet een systematische verhoging van de premies tot het hoogste tarief tot gevolg zal hebben.

De wettelijke procedure wanneer een maatschappij een premie wil verhogen, is volgens Test-Aankoop niet gerespecteerd door Ethias. Ook het Vlaams Patiëntenplatform is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van Ethias van de hospitalisatieverzekering op basis van de antidiscriminatiewet. De vzw stelt vast dat "Ethias de gelijkheid van mannen en vrouwen in verzekeringen misbruikt om haar klanten een premieverhoging op te dringen, zonder enige vorm van rechtvaardiging".