Grootste concentraties smog ten noorden van Samber en Maas

De grootste concentraties van fijn stof situeren zich donderdag ten noorden van Samber en Maas, en vooral in de grote steden en industriezones. Dat heeft Olivier Brasseur van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL) donderdag gezegd.

Belga

In het grootste deel van het land zijn donderdag concentraties van meer dan 70 microgram fijn stof per m3 vastgesteld. In de grote steden en de industriezones zijn concentraties van meer dan 100 microgram fijn stof per m3 vastgesteld.

In Brussel bedraagt de concentratie fijn stof 100 tot 110 microgram per m3. In Zwevegem is een piek van 162 microgram per kubieke meter vastgesteld, en ook in Roeselare en Menen is de concentratie hoog, respectievelijk 154 en 149. In Antwerpen liggen de metingen tussen 80 en 100 microgram fijn stof per kubieke meter, in Gent is sprake van 116 microgram per m3 en in Hasselt zitten ze net onder de 100 microgram, zo is te zien op de website van de IRCEL.

Voor het hele land werd de grootste piek vastgesteld in Marchienne-au-Pont, met name 322 microgram fijn stof per m3. Ook in Charleroi is de concentratie hoog: 223 microgram per kubieke meter.

Voor vrijdag verwachten ze bij het Ircel niet veel verbetering, omdat de weersomstandigheden niet veel zullen veranderen. Zaterdag zou er iets meer wind zijn, maar de temperatuursinversie blijft identiek, waardoor de vervuilingsgraad niet noemenswaardig zal dalen. Ook zondag zal de concentratie aan fijn stof vermoedelijk nog te hoog zijn. De temperatuursinversie zal wel groter zijn, maar we krijgen dan opnieuw een erg zwakke wind.

Sinds donderdagmorgen geldt er op bepaalde snelwegen in ons land een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. "Door de snelheid te beperken tot 90 km per uur in plaats van 120 kilometer per uur, kunnen we de uitstoot van fijne deeltjes met 20 tot 30 procent verminderen", legt Olivier Brasseur uit. Hij wijst er nog op dat de maatregelen bedoeld zijn om de uitstoot te verminderen, maar ook om de mensen te sensibiliseren over het feit dat een aangepast gedrag nuttig is voor het milieu.

Vrijdagmorgen wordt beslist of de gewestelijke plannen voor deze snelheidsbeperking worden aangehouden.