Sp.a vertraagt stemming discriminatie levensverzekering

Socialisten en groenen hebben zich donderdagnamiddag verzet tegen het wetsontwerp dat een discriminatie tussen mannen en vrouwen bij levensverzekeringen mogelijk maakt. De wet zou vandaag/donderdag moeten gepubliceerd zijn, maar de partijen van de nieuwe meerderheid houden later op de dag nog hun toetredingscongressen waardoor de tijd dringt.

Belga

Een Europese richtlijn schrijft een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen voor. Dat betekent onder meer dat verzekeringsmaatschappijen voor het vastleggen van hun premies, geen verschil meer mogen maken tussen de seksen, ook al zijn die verschillen gebaseerd op objectieve gegevens. Zo betalen vrouwen momenteel minder voor hun auto- en levensverzekering. Europa liet de lidstaten echter toe om een uitzondering aan te vragen voor hospitalisatie-, levens- en autoverzekeringen. De aanvragen moesten wel voor 21 december in het Belgisch Staatsblad verschijnen, merkt sp.a-fractieleidster Myriam Vanlerberghe op.

Meteen probeerde de fractie de tijd maximaal te rekken omdat de partijen van de nieuwe meerderheid slechts tot 18 uur willen vergaderen omdat er nog toetredingscongressen voor de regering Verhofstadt III op het programma staan. Vanlerberghe houdt vast aan het verbod op discriminatie op basis van het geslacht, zoals recent in de Grondwet werd ingeschreven. Die gelijkheid is soms ten voordele van de vrouwen, soms ten nadele, aldus de Vlaamse socialiste. Ze wijst erop dat het wetsvoorstel dat Kamerlid Bart Tommelein indiende, ingegeven was door de verzekeringssector.

CD&V is een koele minnaar van het wetsvoorstel. "We hebben het voorstel van Tommelein in de Kamer kunnen amenderen en zullen ons loyaal opstellen, maar het is een voorstel van Open Vld, dus zij moeten er maar voor zorgen dat het goedgekeurd wordt", luidde het. Open Vld-fractieleider Paul Wille hield bij aanvang van de zitting vol dat de tekst donderdag moet worden goedgekeurd. Desnoods moet de Senaat maar later op de avond, na de toetredingscongressen, voort vergaderen.

De groenen stemden in de Kamer reeds tegen het wetsvoorstel en zouden hun tegenstand tegen de tekst ook nog toelichten.