"Best geen verhoging van aantal kandidaat-notarissen"

De Verenigde Benoemingscommissies voor het notariaat hebben in een advies aan de minister van Justitie voorgesteld dat er best geen verhoging van het jaarlijkse maximumquotum te benoemen kandidaat-notarissen komt. Dat kan niet verantwoord worden door een reële behoefte, zo melden de benoemingscommissies donderdag bij de voorstelling van hun eerste activiteitenverslag.

Belga

In 1999 besliste de wetgever om het beroep van notaris voor te behouden aan kandidaat-notarissen die slagen in een vergelijkend examen van de benoemingscommissies. Voor dat examen werd een wettelijk globaal slaagquotum vastgelegd in functie van de geschatte behoeften aan kandidaat-notarissen.

Van 2001 tot 2007 verkregen 517 mensen de titel van kandidaat-notaris. Het gemiddeld aantal kandidaten op het vergelijkend examen bedraagt ongeveer 250, van wie zo'n 25 procent slaagt. Het aantal deelnames is onbeperkt en het merendeel van de deelnemers slaagt na een derde deelname.

Het aantal knelpuntplaatsen waarvoor sinds 2001 geen kandidaat-notaris gevonden werd, is beperkt tot zeven op een totaal van 1.238 kantoren. Nochtans zijn er momenteel nog 148 kandidaat-notarissen beschikbaar als reserve voor benoeming of associatie.

"Het moeizaam invullen van bepaalde plaatsen is niet te wijten aan een gebrek aan kandidaten", luidt het in een persbericht. "De Verenigde Benoemingscommissies hebben dan ook in een advies aan de minister van Justitie voorgesteld dat er bij de huidige stand van zaken best geen verhoging van het jaarlijks maximumquotum te benoemen kandidaat-notarissen voorgesteld wordt."

Een verhoging van de quota zou volgens de benoemingscommissies aanleiding kunnen geven tot een vermindering van het niveau van de kandidaat-notarissen.