Flits.bnet.be wil stopzetting snelheidsbeperking

De organisatie flits.bnet.be vraagt dat de snelheidsbeperking bij smogalarm wordt opgeheven. Het bordengebruik is zeer onduidelijk, stelt flits.bnet.be donderdag vast, en de maatregel is ondoeltreffend.

Belga

Bij flits.bnet.be willen ze dat de borden met de snelheidsbeperking van 90 kilometer, met eronder het bordje 'smog', ook aan de linkerkant van de weg worden aangebracht. Nu worden ze alleen rechts van de weg aangebracht. "Dit mag wettelijk, maar bij iets drukker verkeer zijn deze borden bijzonder moeilijk zichtbaar vanaf de linker- of zelfs de middenrijstrook", stelt de organisatie, die erop wijst dat er nog tot donderdagmiddag bebording ontbrak.

Flits.bnet.be is er ook niet over te spreken dat er niet na elke oprit een snelheidsbeperkend bord staat. "Een snelheidsbeperkend bord moet worden herhaald na elk kruispunt", luidt het. "Wij stellen opnieuw vast dat dit na een aantal opritten en vooral autosnelwegparkings niet het geval is. Na dergelijke kruispunten mag dan gewoon 120 km/uur gereden worden."

Bovendien, zegt de organisatie, is er volgens de officiële cijfers van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu geen daling van de concentraties fijn stof. "Geheel conform onze verwachtingen, en haaks op de doelstelling van de maatregel", luidt het. "Wel waren de files donderdagmorgen langer dan normaal, daar waar filerijden een zeer vervuilende vorm van autorijden is."

Daarom wil flits.bnet.be dat de maatregel wordt opgeheven.