Ondernemersvertrouwen gedaald in december

Het vertrouwen van de ondernemers in België is in december opnieuw gedaald na de korte opflakkering van november. Vooral in de handel kende het vertrouwen een aanzienlijke daling, zo blijkt donderdag uit de maandelijkse conjunctuurenquête bij bedrijven van de Nationale Bank van België (NBB).

Belga

De brutocurve van het ondernemersvertrouwen zakt van +1,4 in november tot -1,9 in december. Dat is ook het laagste niveau in bijna twee jaar.

In de handel is de daling het opvallendst: van +8,2 naar -3,3. In de bouw (van +3,7 naar -0,7) en de verwerkende nijverheid (van -0,5 naar -1,8) is de terugval minder uitgesproken.

De afgevlakte curve, die het fundamentele verloop van de conjunctuur weergeeft met een vertraging van enkele maanden, is nu duidelijk neerwaarts gericht, aldus de NBB. Deze curve zakte van 3,5 in juli naar 2,8 in augustus.

In de dienstverlening aan bedrijven, die niet is opgenomen in de algemene synthetische curve, is de brutocurve ook gedaald: van +12,8 in november tot +10,4 in december.