Vandenbroucke effent de weg voor gehandicapten in hoger onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke opent een steunpunt voor handicaps in het hoger onderwijs. Dat moet onderwijsinstellingen, studenten en personeel adviseren bij het wegwerken van drempels voor studenten met een handicap. De minister kreeg donderdag een memorandum overhandigd van dove en slechthorende studenten in Vlaanderen. De studenten vragen onder meer bijkomende ondersteuning door bijlessen en de controle van hun notities.

Belga

"Bovendien is het ongehoord dat het aantal tolkuren per jaar beperkt is", schrijven ze in het document. "Er moeten tolken beschikbaar zijn voor elke les en gedurende het hele studietraject." Momenteel maken dove studenten slechts gedurende de eerste vier jaar van hun opleiding aanspraak op een tolk.

Om de zaak uit te klaren en het hoger onderwijs toegankelijker te maken voor gehandicapten, heeft minister Vandenbroucke een steunpunt opgericht. Het orgaan krijgt een overeenkomst met de overheid van vijf jaar en ontvangt een subsidie van 250.000 euro per jaar.

Momenteel wordt de functie van het steunpunt min of meer uitgeoefend door het Vlaams Expertisecentrum voor Handicap en Hoger Onderwijs (VEHHO), een samenwerking tussen de Hogeschool West-Vlaanderen, de VUB en de KULeuven.

De minister erkent dat het VEHHO heel wat baanbrekend werk heeft verricht, maar omdat het contract met het Expertisecentrum elk jaar opnieuw moet worden vernieuwd, kan het orgaan niet op lange termijn plannen.

Minister Vandenbroucke heeft daarom alle Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs uitgenodigd om een voorstel voor een nieuw steunpunt in te dienen. De kandidaturen zullen worden beoordeeld op de criteria die in een lastenboek werden opgenomen. Ook het VEHHO komt nog steeds in aanmerking.