EU-Commissie onderzoekt taal- en grondregeling in Zaventem

De Europese Commissie heeft contact met de Belgische overheid omdat ze wil onderzoeken of de taalvereisten die bij de verkoop van gemeentelijke gronden in Zaventem worden ingevoerd, conform zijn met de Europese wetgeving. Dat verklaarde Friso Roscam Abbing, de woordvoerder van vicevoorzitter Franco Frattini, donderdagmiddag op de persbriefing van de EU-Commissie.

Belga

Zolang het onderzoek niet is afgerond, weigert de Commissie elk commentaar over de kwestie. De EU-Commissie wacht ook nog op concrete informatie over de invulling van de Vlaamse wooncode. Roscam Abbing was er wel van op de hoogte dat de wooncode op 1 januari 2008 van start gaat en dat de kwestie bijgevolg acuut is. De Vlaamse Wooncode eist onder meer dat kandidaat-huurders van een sociale woning aantonen dat ze bereid zijn Nederlands te leren. De regering van de Franse Gemeenschap kaartte de zaak bij het Grondwettelijk Hof aan, maar die verworp op 12 juli 2007 de vordering.

De gemeente Zaventem besliste zopas om in de verkaveling Haarenheyde 76 kavels tegen gunstige voorwaarden aan te bieden. De gemeente bindt daar wel voorwaarden aan. Alleen kopers die Nederlands spreken of die er zich toe verbinden Nederlands te leren, komen in aanmerking. "Zo willen we het Vlaams karakter van Zaventem vrijwaren", aldus schepen en Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V).

Bovendien eist de gemeente dat de potentiële kopers jonger dan 35 jaar zijn. De wijk zou de naam van Konrad Adenauer meekrijgen.