Kredietverlening aan ondernemingen daalt voor het eerst in drie jaar

Het toegekende kredietbedrag aan zelfstandigen en vennootschappen is tijdens het derde kwartaal van 2007 voor het eerst in drie jaar gedaald, met 1,9 procent. Dat concludeert het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK) bij de publicatie, in samenwerking met de Nationale Bank van België, van de kwartaalcijfers over de kredietverlening aan zelfstandigen en vennootschappen.

Belga

Het kenniscentrum houdt sinds 2000 kwartaalcijfers bij en spreekt donderdag van een wending. De vorige kwartaaldaling dateert van het derde kwartaal 2004 en was toen miniem (-0,35 pct). De laatste sterke daling (-2,83 pct) gaat terug tot het tweede kwartaal van 2003. "De wending in het derde kwartaal is er. Hoe zwaar die weegt, daar hebben we het raden naar", zo lichtte Matthias Deschryvere toe.

Zowel bij de zelfstandigen (-0,48 pct) als de middelgrote (-0,98 pct) en de grote vennootschappen (-4,98 pct) was er het voorbije kwartaal een negatieve kwartaalgroei. Enkel de kleine vennootschappen kenden nog net een positieve kwartaalgroei (+0,58 pct).

Op basis van de huidige economische vooruitzichten is deze negatieve kwartaalgroei waarschijnlijk de voorbode van een negatieve jaarlijkse groei van het toegekende kredietbedrag, aldus het KeFiK.

In het derde kwartaal van 2007 beliep het toegekende kredietbedrag aan zelfstandigen en vennootschappen 168,41 miljard euro. Daarvan namen de zelfstandigen 13,56 miljard euro (8,1 pct) voor hun rekening. De kleine vennootschappen waren goed voor 49,57 miljard euro, of een aandeel van 29,4 pct.

Dankzij de sterke groei in de vorige kwartalen, komt de jaarlijkse groei van het toegekende krediet uit op +1,6 pct bij de zelfstandigen en +10,2 pct bij de kleine vennootschappen.

Opvallend is dat de middelgrote en grote vennootschappen tijdens het derde kwartaal van 2007 respectievelijk 12,3 pct en 17,2 pct meer kaskredieten hebben opgenomen. Grotere bedrijven maken in toenemende mate gebruik van kredieten op korte termijn, besluit het kenniscentrum daaruit.