Steeds meer vaders doen beroep op vaderschapsverlof

Het aantal werknemers dat gebruikt maakt van het recht op tien dagen vaderschapsverlof is sinds de invoering op 1 juli 2002 systematisch gestegen.

Belga

In 2002 deden er 17.045 beroep op, in 2003 49.002, in 2004 52.848, in 2005 54.278 en vorig jaar 55.499. Dat blijkt uit het antwoord van minister van werk Peter Vanvelthoven (sp.a) op een schriftelijke vraag van Maggie De Block (Open VLD).

Parallel daarmee steeg ook het aantal toegekende dagen van 115.076 in 2002 tot 373.705 in 2006 evenals het bedrag dat in deze periode uitbetaald werd aan uitkeringen van 8,8 tot 31,07 miljoen euro.

Het aantal vaders dat vaderschapsverlof opneemt is volgens de minister in werkelijkheid nog veel hoger. Werknemers die slechts drie dagen verlof nemen komen in de vermelde statistieken immers niet voor omdat de werknemer dan het gewone loon uitbetaalt.

Vanvelthoven pleit er voorts voor om te zoeken naar een oplossing om naast de biologische ouders ook voor mee-moeders en adoptanten in aanmerking te laten komen voor deze regeling.