Etienne Schouppe tijdelijk voorzitter CD&V

Nu Jo Vandeurzen minister van Justitie wordt in de interim-regering, wordt senator en gewezen spoorbaas Etienne Schouppe tijdelijk voorzitter van CD&V.

Belga

De partij moet ook een nieuwe kamerfractieleider kiezen als opvolger van Pieter De Crem die minister van Defensie wordt. Volgens de statuten van CD&V zou een voorzitter die minister wordt tijdelijk vervangen worden door een ondervoorzitter. CD&V telt er zo twee, met name Wouter Beke en Cathy Berx.

Maar in onderling overleg is besloten om de partijleiding tijdelijk over te laten aan Etienne Schouppe. Die nu politiek secretaris van CD&V en kent de interne partijwerking zeer goed.

CD&V moest normaal dit jaar al een nieuwe voorzitter kiezen, maar die verkiezingen zijn vanwege de aanslepende formatie uitgesteld. Wellicht legt het politiek bestuur na nieuwjaar de timing voor nieuwe voorzittersverkiezingen vast. Een nieuwe fractieleider in de Kamer moet CD&V nog aanduiden. De namen van Servais Verherstraeten en Hendrik Bogaert worden daarbij genoemd.