“Nood aan vast abattoir voor rituele slachtingen”

De moslimgemeenschap viert vandaag het Offerfeest. In Antwerpen worden zo’n 2.400 schapen ritueel geslacht. Spirit pleit voor een permanent slachthuis voor rituele slachtingen in Antwerpen. “Het is aan de moslimgemeenschap om aan de kar te trekken”, zegt spirit-gemeenteraadslid Fauzaya Talhaoui.

Het organiseren van het Offerfeest met de rituele slachting van schapen verloopt niet vlekkeloos. Er zijn discussies over de juiste datum, de afvoer van het slachtafval en de informatiecampagne.

Spirit zegt een duurzame oplossing te hebben. “In Antwerpen is er nood aan een permanent slachthuis voor rituele slachtingen in Antwerpen”, zegt Talhaoui. “De moslim-

gemeenschap in Antwerpen is voldoende groot en volwassen genoeg om de financiële leefbaarheid van zo’n slachthuis mee te garanderen.”

Er zijn volgens Talhaoui wel inspanningen nodig van de moslimgemeenschap. “Ze kan bijvoorbeeld de financiële middelen bijeenbrengen om de infrastructuur uit te bouwen. De stad Antwerpen kan dat stimuleren door stadsgrond in erfpacht te geven. Die erfpacht zou relatief laag

gehouden kunnen worden door de jaarlijkse kosten voor de organisatie van het Offerfeest mee in rekening te brengen bij de berekening van de erfpachtsom.”

Volgens spirit reageert de moslimgemeenschap positief op het voorstel. “Het is een goed idee”, zegt Elhassan Radi, Antwerps lid van de Moslimexecutieve. “Ik vrees alleen dat de moslimgemeenschap nog onvoldoende georganiseerd is om het nu al te realiseren. Het is ook niet

gemakkelijk om een slachthuis economisch rendabel te houden.”

Sacha VAN WIELE

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio