Iedereen 30 km/u in centrum Mortsel

Niet alleen chauffeurs van De Lijn, ook alle andere weggebruikers mogen niet sneller rijden dan 30 km/u op de drukste verkeersaders in het centrum van Mortsel. Dat heeft het stadsbestuur met de steun van Open VLD en Mortsel Anders goedgekeurd. De motie, die ook pleit om het hekwerk op de vrije tram en busbaan te verwijderen, vertrekt eerstdaags naar de Vlaamse overheid en naar De Lijn.

Het uniform snelheidsregime maakt deel uit van de resem ingrepen om de Antwerpsestraat opnieuw veiliger te maken. De steun van een ruime meerderheid kwam er na grondig voorbereidend overleg met fractieleiders van alle partijen. En na recente gesprekken met chauffeurs van De Lijn. Opvallend is ook dat de coalitie als basis voor het besluit de motie van Open VLD gebruikte om een en ander vorm te geven. Een beknopt overzicht van de belangrijkste doelstellingen:

Hekwerk

“Dit moet verdwijnen omdat het problemen oplevert bij een mogelijke evacuatie. Het dient vervangen te worden door lage paaltjes, onderling verbonden met kettingen. De hekjes rondom de bomen blijven”

Doorgangen

“Aan de drie doorgangen

(Eggestraat, Lieven Gevaertstraat en Ridder Van Ranstlei) wordt zo snel mogelijk een voetgangerssas gerealiseerd. Aan de andere drie doorsteken komt er geen, maar is onderzoek nodig naar een alternatief. Ons voorstel: knipperlichten plaatsen.”

Uniform snelheidsregime

“De gemeenteraad wil op haar gewestwegen een uniform snelheidsregime voor zowel tram, bus als autoverkeer. In het drukste Mortselse gebied op de N1 en de N10 (Statielei, Mechelsesteenweg tot Lusthovenlaan en Antwerpsestraat tot Deurnestraat) rijdt het verkeer 30 km/u. Buiten deze gebieden geldt 50 km/u. Wij vragen de hogere overheid om variabele snelheden toe te laten. Dat vereist een wettelijk initiatief.”

Allerlei

“De stad vraagt aan De Lijn om controles uit te voeren op de snelheden. De Politie

Minos voert controles uit op alle

weggebruikers.”

“Komt na de vooropgestelde maatregelen de zichtbaarheid of veiligheid in gedrang door de aanwezigheid van bomen of andere verticale elementen moeten deze verplaatst of

verwijderd worden.”

“Het kruispunt Edegemsestraat/Antwerpsestraat dient herbeken en veiliger worden gemaakt.”“Er komen zo snel mogelijk reflecterende markeringen op de vrije tram-en busbaan aan de doorgangen voor voetgangers.”

Seppe SLAETS