Oppositie vreest dat begroting niet klopt

Het beleidsplan 2007-2012 dat werd geactualiseerd na heel wat opmerkingen van de bevolking, dient als leidraad voor de Willebroekse begroting. De belastingen blijven dezelfde als vorig jaar. De oppositie vreest dat de vooropgestelde doelen financieel niet haalbaar zijn.

”De gewone dienst heeft een tekort in 2008 van zowat twee miljoen euro. Hiermee geeft dit gemeentebestuur aan dat er structureel wat mank loopt”, vindt Luc Spiessens van WillebroeK ANders. De oppositie pleit ervoor de 'prestigeprojecten' als de herinrichting van het Blaasveldse kerkplein of de nieuwe administratieve entiteit in de Pastorijstraat, niet uit te voeren en de centen op een andere manier te gebruiken.

De coalitie van sp.a en CD&V/N-VA gaat ervan uit dat de vooropgestelde besparingen wel degelijk worden gehaald. De personenbelasting blijft onverminderd op 8.5 procent, evenals de 1.600 opcentiemen op de onroerende voorheffing. De retributie op de huisvuilzakken stijgt wel naar 1,5 en 0,75 euro voor respectievelijk een grote of een kleine restafvalzak.

Zoals het gemeentebestuur eerder al had aangegeven, wordt voor het eerst een belasting op nachtwinkels van kracht. Wie er nog eentje opent, betaalt 6.000 euro taks. Elke nachtwinkel betaalt jaarlijks nog een taks van 1.500 euro. Ook bedrijven of winkels die tegen een vergoeding telecommunicatieapparatuur aanbieden, zijn vanaf volgend jaar aan die belasting onderhevig.

In totaal plant de coalitie in 2008 voor zo’n 2,7 miljoen euro aan investeringen, waarvoor ze 1,3 miljoen euro leent.

JB

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio