Boom verhoogt twintigtal retributies en belastingen

De personenbelasting (8,5 procent), de onroerende voorheffing (1.550 opcentiemen) en de algemene gemeentebelasting (125 euro per gezin) blijven in 2008 ongewijzigd in Boom. Tal van andere retributies en belastingen stijgen wel met gemiddeld 10 procent.

”Het zacht stijgende inkomstenpatroon kan de toename van de uitgaven voor de gemeente niet compenseren”, stelt burgemeester Patrick Marnef (Boom één). De sinds 2001 ongewijzigde retributies en belastingen krijgen daarom nu een aanpassing van zowat tien procent.

Over deze verhoging van een twintigal retributies en belastingen was de oppositie niet te spreken. ”Sommige verdubbelen, andere stijgen met 20 procent, nog andere met 2 procent. Je kan er geen enkele lijn in vinden”, stelt Hans Verreyt (VB). Leo De Saeger (Baert & De Saeger) sprak van een belastingopmaak volgens het principe van darts: "Willekeurig en op goed geluk een verhoging prikken.” Stefan Colaes (Groen!) formuleerde het als nattevingerwerk.

Boom voert ook een nieuwe belasting en een nieuwe retributie in. Wie voortaan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning aanvraagt, betaalt tussen de 30 en de 1.000 euro. Een minimale retributie van 15 euro wordt voortaan aangerekend voor de opvang van verloren, loslopende of verwaarloosde dieren, of 5 euro per dag dat het dier in een gemeentelijke opvangplaats verblijft. Ook de kostprijs van de huisvuilzakken stijgt. Voor een kleine restafvalzak betaal je voortaan 0,70 euro in plaats van 0,62 nu, voor een grote is dat 1.10 euro (0,99 nu) en een extra grote restafvalzak kost voortaan 2 euro (1,80 nu). De kleine gft-zak stijgt van 0,37 tot 0,40 euro en de grote tot 0,80 euro tegenover 0,74.

JB

Belangrijkste investeringen

4 Rioolwerken Noeveren en vernieuwing

allerlei straten/voetpaden:1,3 miljoen euro

4 Autopomp brandweer:122.000 euro

4 Herinrichting containerpark:100.000 euro

4 Constructie Ecohuis Boom park (eerste fase):160.000 euro

4 Werken begraafplaats en aankoop

urnekelders:70.000 euro

4 Renovatie paviljoen Boom park:57.000 euro

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio