Mol keurt budget 2008 goed

De gemeenteraad heeft het budget voor volgend jaar goedgekeurd. De gemeente plant investeringen voor een totaal bedrag van 12,7 miljoen euro.

BR> Tot vorig jaar bestond de gemeentelijke begroting uit een dik boek met allerlei cijfers. “Alleen ingewijden vonden daarin hun weg”, zegt schepen van Financiën Peter Van ­Rompaey (CD&V). “Onder impuls van het Gemeentedecreet is deze vervangen door een budget dat bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota vertelt in eenvoudig taalgebruik wat de gemeente wil realiseren. Het is online raadpleegbaar.”

De aanvullende belastingen op de personenbelasting vormt met een opbrengst van 8,8 miljoen euro de grootste inkomstenbron. “Andere belangrijke bronnen zijn de op­centiemen op de onroerende voorheffing (7,9 miljoen) en het gemeentefonds (7,5 miljoen)”, verklaart de schepen.

De weerkerende personeelsuitgaven en werkingskosten nemen een hele hap uit het budget. “Grootste uitgavenposten zijn de dotaties aan de politiezone (3,4 miljoen) en het OCMW (4,2 miljoen) en de prijs voor de afvalverwerking (2,3 miljoen).”

Jaarlijks doet het gemeentebestuur tal van investeringen. De meest opvallende zijn de aankoop van de leegstaande school gemeenschapsonderwijs en de gebouwen van de academie voor muziek en woord in de ­Guido Gezellestraat, de aanleg van fietspaden in de Castelsebaan en de Koekoekstraat, de her­inrichting van de Martelarenstraat en de installatie van nieuwe verluchting en verwarming in sporthal Den Uyt.

WiTu

www.gemeentemol.be

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio