Nieuwe bloeddonoren blijven welkom

Het Rode Kruis van Mol heeft Chris De Tiège in de bloemetjes gezet. Al vijftig jaar is Chris actief als vrijwilligster.

Chris kreeg het vrijwilligerswerk met de paplepel ingegoten. ”Mijn moeder was 23 jaar lang voorzitster van de afdeling in Mol. Dat was thuis continu het gespreksonderwerp. Alles gebeurde hier en als kind hielp ik waar ik kon. Dat hoorde erbij.”

”Officieel ben ik bij het Rode Kruis gestart in 1957”, herinnert Chris zich. ”Ik was net afgestudeerd en kreeg binnen de afdeling een opdracht. Later ben ik op gewestelijk niveau gaan werken.”

”Mijn moeder startte met bloedinzamelingen in Mol”, zegt Chris. ”De eerste afname vond plaats op 4 maart 1958 in het gasthuis van Mol. Er waren toen dertig donoren. Ik hielp toen al mee en tot vorige maand was ik verantwoordelijk voor de bloed­inzamelingen. Dit jaar waren er in Mol welgeteld 2.612 bloed­afnames.”

Tot slot doet Chris een oproep. ”Er is een nood aan nieuwe donoren. Het aantal verrichtte operaties is veel groter dan dertig jaar geleden. Gelukkig zien we dat de gemiddelde leeftijd van de donoren daalt. Heel wat studenten en leiders van Chiro en scouts komen bloed geven. Ik wil de talrijke regelmatige donors hartelijk bedanken voor hun komst en gift.”

WiTu

www. rodekruismol.org

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio