Minder verbruiken is meer betalen

Roger Verachten (58) uit Balen kreeg van Electrabel voor het jaarlijkse stroom­verbruik een zesdubbele eindafrekening in vergelijking met vorig jaar. De man verbruikte echter minder elektriciteit. Electrabel beloofde de fout zo snel mogelijk recht te zetten.

Roger Verachten schrok zich rot toen hij de verbruiks­factuur van Electrabel voor 2007 in de bus kreeg. Zijn eindafrekening verzesdubbelde ondanks het verminderde stroomverbruik. ”Het afgelopen jaar lag mijn elektriciteitsverbruik 6 kilowattuur lager dan vorig jaar. Bovendien was er meer nacht- en minder dagverbruik dan het jaar voordien. Toch vroeg ­Electrabel me om 251 euro bij te betalen. Vorig jaar bedroeg dat getal slechts 44 euro. Het bedrag verdween intussen via domiciliëring van mijn rekening. Ik had met de feestdagen voor die onrechtmatig afgenomen 251 euro een andere bestemming in gedachten”, treurt de Balenaar.

”Electrabel teldt mijn driemaandelijkse betalingen uit op 370 euro in plaats van 127 euro dit jaar. Mijn vrouw kaartte het probleem in de buurt aan. Blijkbaar zijn er meerdere mensen met facturatie­problemen.”

Bezwaar

De man diende op 26 november telefonisch en op 27 november per fax een bezwaar in tegen zijn factuur. ”Ik zou binnen de vijf werkdagen een antwoord krijgen. Maar op 7 december heb ik nogmaals telefonisch contact genomen. Mijn bezwaar zou dringend behandeld worden. Nadien hoorde ik niets meer”, klaagt hij.

Na onze vraag aan ­Electrabel voor meer uitleg verander­de de situatie. Roger kreeg te horen dat hij niet moest bijbetalen, maar geld terugtrok. Electrabel beloofde de situatie binnen de drie dagen recht te zetten. ”Met onze excuses aan de klant voor het ongemak”, reageert ­Electrabel-woordvoerster Lut Van De Velde. ”Het dossier liep inderdaad vanaf 7 december. Er is vaak opzoekwerk nodig om een dergelijke situatie recht te zetten.”

Willy VAN DEN BERGH

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio