Open Vld-mandatarissen vragen oplossing Kempens mobiliteitsprobleem

Drie Antwerpse mandatarissen van Open VLD willen de evaluatie van de nieuwe uurregeling van de NMBS niet afwachten en zetten een treinoffensief in. Zowel federaal als regionaal en provinciaal vragen zij een onmiddellijke aanpassing van de dienstregeling voor de Antwerpse en Kempense treinreizigers.

Belga

Die laatste twee zouden volgens senator Martine Taelman, Vlaams volksvertegenwoordiger Hans Schoofs en provincieraadslid Inge Michielsen de grootste dupe zijn van de veranderde dienstregelingen. "Bij de ombudsman regent het beduidend meer klachten dan bij vorige wijzigingen. De impact van de nieuwe regeling valt het zwaarst in de Kempen met de verbinding Turnhout-Brussel en voor de Antwerpse reizigers op de lijn Antwerpen-Brussel", klinkt het.

De Kempen worden volgens het trio dubbel zo hard getroffen. De verzadigde E313, de problematiek rond de Noord-Zuidverbinding en een onaangepast onderliggend wegennet, zorgen er nu al voor een gebrekkige ontsluiting.

Donderdag zal Martine Taelman staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens aan de tand voelen, terwijl Inge Michielsen een motie voorlegt op de provincieraad om de dienstregeling voor de Antwerpse en Kempense reizigers aan te passen. Naast een urgentieplan voor de Kempen vraagt Hans Schoofs een afstemming van alle openbare vervoersmodi om het openbaar vervoer in de Kempen maximaal te laten renderen. In het Vlaams Parlement wil Schoofs immers een resolutie indienen om de werkgelegenheid in de Kempen te garanderen. Dit heeft volgens hem enkel zin wanneer de Kempen een mobiele regio met groeiperspectieven wordt. Hans Schoofs zal Vlaams minister van Mobiliteit Katleen Van Brempt vragen om een globale mobiliteitsstrategie voor de regio uit te werken en na te denken over oplossingen op korte en lange termijn./.SCS ./. 191904 DEC 07

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio