Belangrijke handtekeningen in de NAR donderdag

Morgen/donderdag worden in de Nationale Arbeidsraad (NAR) belangrijke handtekeningen gezet. Vakbonden en werkgevers onderschrijven cao's over resultaatsgebonden voordelen, zware beroepen en extra lange loopbanen.

Belga

Het gaat om de concretisering van enerzijds overleg over bonussen - belangrijk voor de werkgevers - en anderzijds de concretisering van afspraken uit het generatiepact, belangrijk voor de vakbonden. Wegens het belang voor de sociale partners zijn de drie cao's aan elkaar "verbonden".

Het systeem van de resultaatsgebonden voordelen gaat op 1 januari 2008 in. Hierdoor kunnen werknemers beloond worden indien ze bepaalde afgesproken resultaten halen. Dat hoeven niet per se financiële resultaten te zijn. Er is een limiet tot 2.200 euro en er geldt een fiscaal gunstregime.

De andere cao's die worden ondertekend zijn uitlopers van het generatiepact. Het gaat om de cao over brugpensioen op 58 voor mensen met zware beroepen. Die regeling geldt vanaf 2010. De andere cao gaat over extra lange loopbanen. Het gaat om mensen die voor hun zeventiende begonnen te werken en een loopbaan van veertig jaar achter de rug hebben. Zij kunnen op 56 op brugpensioen.

Overigens gaat op 1 januari 2008 het nieuwe stelsel van brugpensionering zoals afgesproken in het generatiepact van kracht. De leeftijdsvoorwaarde wordt 60 jaar, wel verhoogt de nodige anciënniteit. Brugpensioen op 58 blijft bestaan, maar ook hier verhoogt de nodige anciënniteit (35 jaar). Voor vrouwen en mannen gelden andere voorwaarden. Maar ook de gelijkgestelde periodes verhogen, wat het systeem wat verzacht. Dat is vooral belangrijk voor vrouwen.