Programmaopbouw Sociaal-economische Wetenschappen onlogisch

Met uitzondering van de bacheloropleiding Sociaal-economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) geeft de visitatiecommissie Sociologie alle gevisiteerde opleidingen een positief globaal oordeel. Dat blijkt uit een persbericht van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de opdrachtgever van de onderwijsvisitatie.

Belga

Twaalf opleidingen, verspreid over vijf Vlaamse universiteiten, waren in deze visitatie betrokken. Aan de hand van zes onderwerpen en 21 facetten uit het accreditatiekader spreekt de commissie een beoordeling uit over de kwaliteit van de Vlaamse sociologieopleidingen.

De commissie is in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over wat zij heeft vastgesteld aan de Vlaamse universiteiten. De sociologieopleidingen hebben elk een verschillende profilering en de opleidingsdoelstellingen zijn overal ambitieus geformuleerd, luidt het.

Het bachelorprogramma van Sociaal-economische Wetenschappen van Universiteit Antwerpen is volgens de commissie "geen getrouwe invulling van de opleidingsdoelen: het aanbod aan onderdelen is te groot en te breed en de programmaopbouw onlogisch. Al is de kwaliteit van het programma aanvaardbaar, toch moeten die tekortkomingen in de bachelor worden geremedieerd". De masteropleiding is wel goed en doordacht, net als de programmaopbouw.

De commissie ziet in het "succesverhaal" van de masters Quantitative Analysis in the Social Sciences (KU Brussel-KU Leuven) en Social Policy Analysis (KU Leuven) en het aanzienlijk aantal afgestudeerde sociologen die nog een gespecialiseerde masteropleiding volgen, redenen om haar pleidooi voor een tweejarige masteropleiding in de sociologie hard te maken.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio