Eerste school voor Nederlands in Antwerpen

In januari opent in Antwerpen de eerste school voor Nederlands op Belgisch grondgebied. Het initiatief komt van EF Internationale Talenscholen.

Belga

Vanaf februari strijken er in de nieuwe instelling aan de Frankrijklei honderd studenten uit Wallonië en Brussel neer om vier tot vijf maanden intensief Nederlands te leren.

Ook buiten de schooluren moeten die studenten de taal oefenen. Daarom is de school dringend op zoek naar een honderdtal gastgezinnen in de omgeving van Antwerpen. Er is een onkostenvergoeding voorzien.

EF internationale Talenscholen is al veerig jaar wereldwijd actief en sinds 1971 in Brussel aanwezig. "Een school voor het Nederlands op Belgische bodem ontbrak tot dusver nog", zegt de Antwerpse schooldirecteur Pieter Vets. "De kentering kwam er door het Marshallplan voor Wallonië van Elio Di Rupo dat in 2005 werd gelanceerd. Dat plan stelt nu via FOREM (de Franstalige VDAB) beurzen ter beschikking om de meertaligheid van toekomstige werknemers aan te zwengelen. De voorwaarde is wel dat ze zich ook op de tweede landstaal toeleggen en dat gedurende minstens achttien weken."

Op het ogenblik dat de studenten uit Wallonië en Brussel neerstrijken in Antwerpen, hebben ze al achttien weken taalbad in het buitenland achter de rug. "We begeleiden studenten en gastgezinnen van dichtbij en trachten hen zo goed mogelijk te 'matchen' op vlak van interesses en gewoontes," aldus nog Vets. "Bij ons is het gastgezinsysteem nog geen traditie, maar we hopen bruggen te slaan. Zeker in deze politiek woelige periode is het een aangename manier om een jonge Waalse landgenoot beter te leren kennen".

Meer info op www.efbelgië.be.