Negatief inspectieverslag voor 7 rusthuizen

Sinds 1 januari 2006 zijn er 1.088 inspecties uitgevoerd in de erkende rusthuizen in Vlaanderen. In zeven gevallen werden overtredingen van de erkenningsnormen en van de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen vastgesteld en nam de bevoegde dienst maatregelen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Steven Van Ackere op een schriftelijke vraag van Mark Demesmaeker (N-VA).

Belga

De maatregelen varieerden van een voornemen tot weigering van de verlenging van de erkenning, intrekking van de erkenning en sluiting, tot schorsing van de erkenning en weigering van de uitbreiding van de erkenning. In Vlaanderen zijn momenteel 884 rusthuizen erkend, goed voor 67.498 woongelegenheden. Daarnaast is er nog voor 24 rusthuizen en 20 serviceflatgebouwen een aanvraag tot erkenning in behandeling.