Kamer keurt miniprogrammawet en uitvoering IPA goed

De plenaire Kamer heeft woensdag het licht op groen gezet voor een miniprogrammawet van de uittredende regering. Dat gebeurde met 103 stemmen voor, 17 tegen (Vlaams Belang) en 17 onthoudingen (groenen en LDD).

Belga

Programmawetten voeren normaal gezien de begroting uit. Bij gebrek aan een nieuwe regering is er echter nog altijd geen begroting 2008 en wordt met het systeem van voorlopige twaalfden gewerkt. De twee ontwerpen houdende diverse bepalingen bevatten daarom een reeks andere bepalingen.

Belangrijkste maatregel is het uitstel tot 1 september 2009 van de uitbreiding van de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechtbanken. Die houden zich nu al bezig met dossiers van personen die voor 3 jaar en meer zijn veroordeeld. Bedoeling was dat ze vanaf 1 januari 2008 ook alle andere dossiers zouden behandelen, maar dat is praktisch niet haalbaar. Vandaar het uitstel.

Daarnaast zit in de ontwerpen een reeks bepalingen die de regering anders per kb regelt, zoals de regeling voor het pensioenfonds van de NMBS of de financiering van het Voedselagentschap en het Geneesmiddelenagentschap.

De Kamer keurde ook nog een wetsvoorstel goed dat het interprofessioneel akkoord uitvoert. Het gaat om een reeks bepalingen uit het Generatiepact die de paarse regering niet meer heeft kunnen uitvoeren, zoals de regeling die het voor werknemers uit zware beroepen mogelijk maakt om toch nog op 58 jaar met brugpensioen te gaan.